Fysiotherapie voor een elleboog uit de kom

Wanneer je bij ons in behandeling bent, dan vinden wij het belangrijk om je goed te informeren. We vertellen je graag hoe je bewegingsprobleem is ontstaan, wat jij er zelf aan kan doen en hoe wij je kunnen helpen. Natuurlijk doen we dit rechtstreeks tijdens je behandeling, maar ook daaromheen. Bijvoorbeeld met deze uitleg over fysiotherapie voor een elleboog uit de kom.

Wat is een elleboogluxatie?

Een elleboogluxatie, in de volksmond ook wel een elleboog uit de kom, is een verplaatsing van de botten die het ellebooggewricht vormen. Het kan een ernstig letsel zijn, waarbij schade en scheuring ontstaat van het bindweefsel rondom de elleboog.

De voorarm bestaat uit twee lange botten: de ellepijp en het spaakbeen. Deze bevinden zich naast elkaar en vormen samen met het bot van de bovenarm het ellebooggewricht. Het ellebooggewricht wordt omsloten door sterk bindweefsel, genaamd het gewrichtskapsel en verschillende ligamenten (banden) die de elleboog stabiliseren. Deze structuren zorgen samen met verschillende spieren voor extra stabiliteit in het gewricht.
Tijdens bepaalde bewegingen van de elleboog komen er grote krachten op het kapsel van de elleboog te staan. Wanneer deze kracht meer is dan de elleboog aankan, kunnen het kapsel en banden scheuren. Indien de krachten op het ellebooggewricht ook groter zijn dan de spieren aankunnen, kan dit leiden tot een verplaatsing van de botten. In dat geval zullen de botten die samen het ellebooggewricht vormen, zich uit hun normale positie verplaatsen en spreken we van een geluxeerde elleboog.

Andere letsels die kunnen ontstaan tijdens een elleboogluxatie zijn: polsletsel, een breuk, scheuren aan spieren of banden, en kraakbeen- of zenuwschade. Soms kan er een samendrukking van bloedvaten ontstaan, wat ernstige gevolgen kan hebben indien dit niet snel verholpen wordt.

Hoe ontstaat een elleboogluxatie?

Een elleboogluxatie wordt vaak veroorzaakt door een trauma waarbij de botten van de elleboog uit elkaar worden geduwd. Dit kan zich voordoen bij contactsporten (rugby, voetbal) of bij een val op een uitgestrekte arm (voornamelijk bij een val van hoogte of op snelheid).

Wat voel je van een elleboogluxatie?

Een elleboogluxatie is een ernstig letsel. Er is sprake van heftige pijn die zo intens is dat de persoon niet door kan gaan met de activiteiten en het liefst de arm dicht tegen het lichaam klemt uit bescherming. De pijn zit vaak in de regio van de elleboog, maar straalt soms uit naar de arm, voorarm, hand of vingers. Er is een gevoel geweest van ‘uit de kom gaan’ op het moment van trauma. Vaak wordt er een zwelling zichtbaar, en kunnen blauwe plekken ontstaan. Duwen op de aangedane elleboog is meestal pijnlijk. Er volgt een verlies van buigen en strekken van de elleboog in de dagen na de luxatie. Soms wordt een verdoofd gevoel ervaren, of juist een prikkend gevoel. Soms wordt een polsslag in voorarm, hand of pols gemist. Dan is het zaak om onmiddellijk medische hulp in te schakelen.

Wat kan je zelf doen voor het herstel van een elleboogluxatie?

Bij een geluxeerde elleboog is er direct medische hulp nodig. In sommige gevallen kunnen de bloedvaten schade oplopen door het trauma. Dit kan ernstige gevolgen hebben indien dit niet onmiddellijk wordt verholpen. Als de polsslag afwezig is in de onderarm, is onmiddellijk terugzetten van het ellebooggewricht vereist om de druk op de bloedvaten te verminderen en bloedstroom naar de voorarm en de hand weer te herstellen. Indien de polsslag na het terugzetten nog steeds afwezig is, is een operatie noodzakelijk. Zoek daarom meteen medische hulp als jouw elleboog uit de kom is gegaan.

Het onderzoek bestaat vaak uit een RX-scan, waarbij botbreuken worden uitgesloten voordat het gewricht wordt teruggezet. Het is belangrijk dat het terugzetten door een specialist gebeurt, om het risico op beschadigen van andere structuren rondom de elleboog te verminderen.

Als je elleboogklachten aanhouden, dan kan ons team van elleboog fysiotherapeuten jou goed helpen.

Fysiotherapie voor een elleboogluxatie

Nadat een elleboogluxatie weer wordt teruggezet door een sportarts of orthopeed kan een gevoel van zwakte, stijfheid en pijn in de elleboog worden ervaren. Bij bepaalde bewegingen kan de pijn scherper worden. Gezien het feit dat dit letsel zeer ernstig kan zijn kun je langdurige problemen ervaren. Er kan een gevoel zijn van instabiliteit van de elleboog wanneer deze in een bepaalde positie wordt geplaatst. Het voelt dan alsof deze weer uit de kom kan gaan. De orthopeed kan een brace of mitella meegeven ter stabiliteit.

Wij starten in nauw overleg met de orthopeed met gerichte mobiliserende en manuele technieken om jouw elleboog zo snel als mogelijk weer zo goed mogelijk te doen bewegen. Gepaste rust is essentieel voor een goed herstel van de elleboog. We helpen je met advies en informatie om je dagelijkse activiteiten op een goede manier op te pakken zonder te veel van de elleboog te vragen. Als nodig passen wij massage, stretching en medical taping toe om de de functie van de elleboog te optimaliseren. Als het weer is toegelaten gaan we met jou de oefenzaal in om de elleboog weer sterk en stabiel te maken en een terugkeer naar jouw sport mogelijk te maken.

Pijn- en ontstekingsremmende medicatie kan worden toegepast om de pijn en zwelling te verminderen, waardoor het helingsproces wordt bevorderd.

Activiteiten die de elleboog zwaar belasten moeten worden vermeden. Wanneer je pijnvrij bepaalde activiteiten kan uitvoeren, mag je dit zwaarder maken op voorwaarde dat de symptomen niet toenemen. Op die manier kun je langzaam terugkeren naar je dagelijkse activiteiten. Dit kan echter wel een aantal maanden duren.

Ben jij benieuwd of er bij jou sprake is van een elleboogluxatie, of wil je graag begeleid worden om hier op een goede manier mee om te kunnen gaan?

 

Meer informatie over fysiotherapie voor je elleboog

Meer informatie over fysiotherapie voor elleboogklachten lees je op onze webpagina met informatie. Hier lees je onze informatiefolders over de elleboog, kijk je op ons Youtube kanaal video’s over de elleboog en luister je op ons Spotify kanaal podcast waarin wij fysiotherapie voor je elleboog bespreken met orthopeden en ervaringsdeskundigen.