FYSIOTHERAPIE VOOR MIGRAINE

Wanneer je bij ons in behandeling bent, dan willen wij je goed informeren. We vertellen je graag hoe je klacht is ontstaan, wat jij er zelf aan kan doen en hoe wij je kunnen helpen. Natuurlijk doen we dit rechtstreeks tijdens je behandeling, maar ook daaromheen. Bijvoorbeeld met deze uitleg over fysiotherapie voor migraine.

Wat is migraine?

Migraine is een hoofdpijn waar de meeste mensen hebben wel eens van hebben gehoord. Dit komt omdat deze klacht veel voorkomt (meest voorkomende neurologische klacht) en het veel impact kan hebben op iemands functioneren. Er wordt onderscheid gemaakt in migraine met- en zonder aura. Wij merken in de praktijk dat er veel mensen zijn die het moeilijk vinden om grip te krijgen op zijn of haar migraine klachten. Hier proberen wij jou zo goed mogelijk mee te helpen.

Hoe ontstaat migraine?

Migraine is een aandoening van het zenuwstelsel waarbij bloedvaten betrokken lijken te zijn. Daarnaast is er vaak sprake van ‘referred pain’(gerefereerde pijn) vanuit of naar de nek. Referred pain kan het gevolg zijn van aanhoudende klachten waarbij je lichaam gevoeliger wordt voor pijn. Dit noemen wij sensitisatie.

Wat voel je van migraine?

Bij migraine wordt onderscheid gemaakt in migraine met aura en migraine zonder aura.

Bij migraine zijn twee of meer van de volgende symptomen aanwezig: eenzijdige hoofdpijn, pulserende hoofdpijn, matig tot ernstig in intensiteit en de klachten nemen toe bij inspanning. Andere symptomen van migraine zijn misselijkheid en/of braken, gevoeligheid voor licht of gevoeligheid voor geluid.

Een aura is een symptoom wat 30 tot 60 minuten voor de hoofdpijnfase aanwezig kan zijn. Het is een symptoom wat volledig overgaat en wat zich verschillend kan uiten. Denk hierbij aan visuele stoornissen, tintelingen of een doof gevoel in de lippen of gezicht en krachtverlies in het lichaam. Ook kan je een gevoel van duizeligheid ervaren (licht gevoel in het hoofd)

Na de hoofdpijnfase kan je je brak voelen en een afname hebben in concentratie. Alle fases van de migraine samen duren tussen de 4 en 72 uur.

Fysiotherapie voor migraine

Na een screening, intake en een lichamelijk onderzoek wordt samen met jou besproken wat voor verschillende behandelmethodes effectief zouden kunnen zijn. Inzicht krijgen van je eigen klacht staat hierin centraal. Ook wordt er besproken wat de prognose is (hoe lang duurt het en hoeveel afname in klachten mag er verwacht worden).

De behandeling bestaat verder uit het verbeteren van de bewegelijkheid van de nek (mobiliseren), vergroten van de belastbaarheid van de nek musculatuur (oefentherapie) en het afnemen van de eventueel aanwezige sensitisatie (pijnprikkels toedienen en oefenen). Een combinatie van de bovenstaande behandelmethodes maakt het mogelijk om de klachten te verminderen op relatief korte termijn maar ook op lange termijn.

De hoofdpijn fysiotherapeuten van fysiosportief helpen je hier graag mee.