FYSIOTHERAPIE VOOR SCHOUDERPIJN

Wanneer je bij ons in behandeling bent, dan vinden wij het belangrijk om je goed te informeren. We vertellen je graag hoe je bewegingsprobleem is ontstaan, wat jij er zelf aan kan doen en hoe wij je kunnen helpen. Natuurlijk doen we dit rechtstreeks tijdens je behandeling, maar ook daaromheen. Bijvoorbeeld met deze uitleg over fysiotherapie voor schouderpijn.

Wat is schouderpijn?

Schouderpijn kan op veel manieren voorkomen. De pijn die men voelt in de schouder wordt vaak uitgelokt door de schouder/arm in een bepaalde positie te bewegen, er bepaalde kracht op te zetten of door erop te liggen. Sommige mensen ervaren langdurig schouderklachten en anderen maar kort.

Hoe ontstaat schouderpijn?

De oorzaak van schouderpijn is divers, het kan ontstaan door overbelasting, repetitieve handelingen, een acute (sport)blessure of een trauma. De pijn kan voortkomen uit allerlei structuren die zich in de schouderregio bevinden (denk aan de spieren/pezen/slijmbeurzen e.d.), maar je kan ook pijn ervaren in de schouder door uitstraling vanuit een ander lichaamsgebied zoals de nek. Het overgrote deel van de klachten komt voort uit geïrriteerde structuren die zich bevinden tussen het schouderdak (acromion) en de kop van de bovenarm (humerus).

Hoe lang duurt schouderpijn?

Uit onderzoeksresultaten weten we dat ongeveer 30% van de mensen met (algemene) schouderklachten na 6 weken hersteld is, 50% na 6 maanden en 60% na 12 maanden. Het beloop kan beïnvloed worden door een aantal factoren waardoor het langer kan duren voordat de klachten verminderen. Hierbij kun je denken aan de duur van de klachten, bewegings- beperkingen in de wervelkolom of schouder, de mate van pijn, je leeftijd, maar ook kunnen werkgerelateerde of psychosociale factoren hier invloed op hebben.

Wat kan ik zelf doen aan schouderpijn?

Bij schouderpijn kan het raadzaam zijn tijdelijk aanpassingen te maken in pijn provocerende activiteiten of de belasting op jouw schouder tijdelijk te verminderen om deze daarna weer gericht op de trainen. Over het algemeen wordt het aangeraden om gerichte oefeningen te doen, deze zijn effectief in het verminderen van de klachten en het verbeteren van de functie van het schouder- gewricht. Deze kun je samen met onze fysiotherapeut doornemen. Ervaar je veel pijn en wordt het beloop hierdoor sterk belemmerd dan wordt er in sommige gevallen pijnstillende medicatie of een injectie geadviseerd. Dit zal altijd in overleg met uw (huis)arts gaan.

Bij schouderpijn kan ons team van schouder fysiotherapeuten jou ook helpen met fysiotherapie.

Fysiotherapie voor schouderpijn

Samen met jouw fysiotherapeut zal er naar de klachten gekeken worden. Op basis van de bevindingen zal dan een behandelplan worden opgesteld wat kan bestaan uit:
• Activiteiten modificatie en educatie
• Kracht en stabiliteit verbeterend oefenprogramma
• Pijn reducerende interventies zoals dry- needling, massage, shockwave en taping.
• Mobilisaties van de wervelkolom en/of schoudergewricht.

De voortgang wordt periodiek geëvalueerd en het plan wordt dan bijgesteld waar nodig. Zo streven wij naar een zo spoedig mogelijk herstel van jouw schouder.

Heb je een vraag over fysiotherapie voor schouderpijn of wil je hier een afspraak voor maken?

 

Meer informatie over fysiotherapie voor je schouder

Meer informatie over fysiotherapie voor schouderklachten lees je op onze webpagina met informatie. Hier lees je onze informatiefolders over de shouder, kijk je op ons Youtube kanaal video’s over de schouder en luister je op ons Spotify kanaal podcast waarin wij fysiotherapie voor je schouder bespreken met orthopeden en ervaringsdeskundigen.