Informatie over fysiotherapie

Fysiotherapie is een essentieel vakgebied binnen de gezondheidszorg, gericht op het herstel en het welzijn van individuen met fysieke beperkingen of letsel. Daarnaast richt de fysiotherapeut zich steeds vaker op preventie van fysieke klachten en op het bevorderen van een gezonde leefstijl. ABN AMRO heeft een rapport geschreven met informatie over fysiotherapie. Omdat wij hier vaak vragen over krijgen, hebben we wat informatie uit het rapport over fysiotherapie hier geplaatst.

Het hele rapport over fysiotherapie lees je op de website van ABN AMRO via de knop hieronder.

informatie-over-fysiotherapie-fysiosportief-4


Fysiotherapeut is een beschermde beroepstitel

Dit betekent dat een fysiotherapeut een 4-jarige HBO-studie moet hebben afgerond, BIG-geregistreerd is en zich elke 5 jaar opnieuw moet registreren. Hiermee voldoet de fysiotherapeut aan de gestelde eisen om over voldoende kennis en kunde te beschikken.

In Nederland zijn 36.963 (2023) BIG-geregistreerde fysiotherapeuten

Ongeveer 16% van de fysiotherapeuten is ouder dan 60 jaar. De dubbele vergrijzing (waarbij het aandeel ouderen stijgt terwijl ouderen ook steeds ouder worden) en de groei van chronisch zieken zorgen voor een stijging van de vraag naar fysiotherapie. Helaas is er binnen de branche ook veel uitstroom. Veel fysiotherapeuten kiezen ervoor om bijvoorbeeld in de tweede lijn te gaan werken, onder andere vanwege de gunstigere arbeidsvoorwaarden. Hierdoor wordt het voor praktijkhouders steeds moeilijker om goed en gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden.

Het aantal zelfstandige fysiotherapiepraktijken neemt af en het aantal zzp’ers groeit

De schaalgrootte van praktijken neemt toe, waardoor er meer ruimte voor specialisaties ontstaat. Er zijn ongeveer 3.400 praktijken met meerdere fysiotherapeuten in dienst. 60% van de fysiotherapeuten heeft een bacheloropleiding afgerond en 39% een masteropleiding.

Fysiotherapie is een breed vakgebied met specialisaties zoals sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie en manuele therapie

De meest voorkomende specialisatie is manuele therapie. Dankzij deze specialisaties kunnen fysiotherapeuten verschillende doelgroepen op maat gemaakte behandelingen aanbieden. Andere ontwikkelingen binnen de fysiotherapie zijn regionalisering en schaalvergroting. Deze ontwikkelingen zijn nodig om aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen.

Vergoeding van fysiotherapie

Voor het declareren van een zitting fysiotherapie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling in de praktijk, een behandeling bij de patiënt thuis of een behandeling in een zorginstelling. Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een steeds grotere groep Nederlanders is niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie. Het gaat om ruim
4 miljoen mensen. Een deel van deze groep kan die zorg zelf betalen, maar een grote groep niet. Jongeren tot 18 jaar krijgen maximaal de eerste 9 behandelingen vergoed via de basisverzekering. Als dat noodzakelijk is, vergoedt de zorgverzekeraar 9 behandelingen extra. Jongeren met een chronische aandoening krijgen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed.

Fysiotherapie en fitness

Om minder afhankelijk te zijn van zorgverzekeraars, worden fysiotherapiebehandelingen vaak gecombineerd met fitness. Deze ontwikkeling stond enigszins stil tijdens de corona-epidemie als gevolg van de restricties, maar we zien het aantal behandelingen waarbij fysiotherapie en fitness worden gecombineerd, nu weer toenemen.

Kansen voor fysiotherapie

 • Toenemende vraag naar fysiotherapie: de vraag naar fysiotherapie blijft groeien, vooral vanwege de vergrijzende bevolking en stijging van chronisch zieken.
 • Multidisciplinaire samenwerking: fysiotherapeuten kunnen profiteren van samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners zoals huisartsen en specialisten. Door nauw samen te werken en door patiëntenzorg te coördineren kunnen fysiotherapeuten een holistische benadering bieden en betere resultaten voor patiënten behalen.
 • Specialisaties: fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren. Hierdoor kunnen zij zich onderscheiden en expertise bieden op een specifiek gebied. Dit kan leiden tot nieuwe kansen, bijvoorbeeld multidisciplinaire samenwerking of er kan een grotere vraag ontstaan naar gespecialiseerde zorg.
 • Innovaties en E-Health: opkomende technologieën, zoals digitale gezondheidsoplossingen kunnen fysiotherapeut ondersteunen in de behandeling.
 • Alternatieve verdienmodellen: er is steeds meer aandacht voor preventieve gezondheidszorg, waarbij het voorkomen van blessures en het bevorderen van een gezonde leefstijl centraal staan. Fysiotherapeuten spelen hierin steeds vaker een belangrijke rol bij het adviseren en begeleiden van mensen.
 • Schaalvergroting biedt diverse voordelen, zoals efficiency en onderhandelingskracht.

Bronnen van deze informatie over fysiothearpie

 • ABN AMRO Bank en schrijver van dit rapport
 • KNGF Beroepsvereniging Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie
 • NZA Nederlandse Zorg Autoriteit
 • CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Vektis Business intelligence centrum voor de zorg

Op deze pagina

17 juli 2024
fysio-rutger-van-der-veen-fysiosportief-groningen-

Maak kennis met Rutger, voetballer en fysiotherapeut bij fysiosportief

Fysiotherapie is mensenwerk. Daarom stellen we ons graag aan je voor. Mijn naam is Rutger van der Veen en ben sinds kort werkzaam bij fysiosportief. Daarnaast, ben ik ook als fysiotherapeut werkzaam bij de KNVB jeugd. Daar werk ik met enthousiaste/getalenteerde voetballers. Zelf... Lees verder

12 juli 2024
aanhoudende-pijn-chronisch-fysio-groningen-fysiosportief

Lotte en Laurens beantwoorden 5 vragen over fysiotherapie voor aanhoudende pijn

Hallo, wij zijn Lotte en Laurens, psychosomatisch fysiotherapeut en fysiotherapeut bij fysiosportief. Wij zijn geïnteresseerd in de wederzijdse invloed van de mentale en de fysieke gesteldheid van de mens. En wij vinden het belangrijk om verder te kijken dan alleen je bewegingsprobleem.... Lees verder