Kostprijs fysiotherapie niet dekkend volgens KNGF onderzoek

Naar aanleiding van het signaal van de leden dat de tarieven fysiotherapie de kostprijzen niet dekken, heeft het KNGF bestuur augustus vorig jaar opdracht gegeven tot de uitvoering van een onafhankelijk onderzoek naar de integrale kostprijzen van fysiotherapie. In dit onderzoek kwam een gewogen gemiddelde kostprijs van € 36,14 per behandeling naar voren. Hoewel het onderzoek -“Indicatief kostenonderzoek fysiotherapie”- statistisch niet representatief is vanwege het kleine aantal deelnemende praktijken, geeft het wel een duidelijke indicatie dat praktijken onder integrale kostprijs moeten werken. Dit is niet het enige onderzoek dat daarop wijst. Zo toonde het Motivaction onderzoek uit november 2016 aan, dat fysiotherapeuten niet of nauwelijks nog in staat zijn te investeren in kwaliteit en innovatie.

Representatief onderzoek
De resultaten van dit vooralsnog indicatieve onderzoek bevestigen dus het signaal van de leden. De NZa is de meest aangewezen instantie om hier nader representatief onderzoek naar te doen. Zo’n onderzoek is noodzakelijk om ook statistisch verantwoord en representatief vast te stellen, dat fysiotherapeuten onder de integrale kostprijs werken. Het KNGF bestuur maakt zich er hard voor dat dit onderzoek de komende weken bij de NZa wordt aangekaart.

Uit het KPMG onderzoek, dat is uitgevoerd onder solisten, praktijken met een omzet kleiner dan € 500.000,-. en praktijken met een omzet groter dan € 500.000,-, kwam het volgende naar voren:

  • Het aantal solisten in het onderzoek is dermate klein, dat de resultaten niet werden meegenomen. Een voorlopige conclusie is wel dat solisten een relatief hoge kostprijs hebben ten opzichte van de grotere praktijken. De schaalvoordelen van een grotere praktijk kunnen hier mogelijk een oorzaak van zijn.
  • De gewogen gemiddelde kostprijs is € 36,14 per behandeling. Gewogen betekent: over alle prestaties heen en prestaties die vaker verricht worden tellen ook zwaarder.
  • Het onderzoek geeft ook een beeld van de gemiddelde kostprijzen per (meest voorkomende) prestatie. Voor de reguliere zitting is dat € 34,57.
  • De productiviteit, gedefinieerd als het aantal uren dat een fysiotherapeut direct met een patiënt bezig is, ligt op basis van een 40-urige werkweek tussen de 55% en 80% met een gemiddelde van 70%.
  • Bij de berekening van de kostprijzen is geen rekening gehouden met het ondernemersrisico (1,5 à 2%) en het rendement op geïnvesteerd vermogen (eveneens 1,5 à 2%). Dat maakt de kostprijzen in het rapport hoger en het verschil met de vigerende tarieven groter.

KNGF

22 september 2023
hardloop-fysio-groningen-fysiosportief-2

Onze hardloop fysiotherapeuten vertellen je of je met dat pijntje nou door kan lopen of niet

Jouw vaste rondje door het stadspark, wekelijks met je loopgroep, af en toe een georganiseerde loop en natuurlijk de 4 mijl. Uit eigen ervaringen weten wij hoe heerlijk het is om vrijuit te kunnen lopen. Maar... Lees verder

22 september 2023
volleybal-donitas-fysiotherapie-fysiosportief-groningen-samenwerking

fysiosportief werkt samen met volleybalvereniging Donitas

Vanaf het seizoen 2023 werkt fysiosportief samen met Volleybalvereniging Donitas. We hopen op een sportief en mooi seizoen! fysiosportief staat klaar voor alle teams van Donitas als het gaat om blessures. Samenwerking Volleybalvereniging Donitas en fysiosportief fysiosportief is als clubfysio het komende seizoen het aanspreekpunt voor... Lees verder