Lees de nieuwste feiten over fysiotherapie uit juni 2021

Wist jij dat 42% van de behandelingen die een fysiotherapeut uitvoert, gericht zijn op de wervelkolom? En dat de klantwaardering van een kinderfysiotherapeut gemiddeld een 9,4 is? Als je gek op dit soort feiten bent, lees dan de FysioFacts die het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie in juni 2021 publiceerde.

FysioFacts is het feitenoverzicht over de fysiotherapie. Met feitelijke informatie over de rol van fysiotherapie in het zorglandschap, de rol van de fysiotherapeut als behandelaar, over praktijken en patiënten. In november 2019 publiceerde het KNGF de eerste editie van FysioFacts. In juni 2021 verscheen de tweede editie.

Voor deze editie gebruikten ze onder meer data uit de Landelijke Database Fysiotherapie, de data van fysiotherapeuten zelf. In de LDF staan ruim 4,8 miljoen unieke behandelepisodes, zo creëren de fysiotherapeuten van Nederland zelf een betrouwbaar beeld van de fysiotherapie.

Fysiotherapie vormt een klein onderdeel van de totale zorguitgaven

Van de totale Nederlandse zorguitgaven wordt 1,5% besteed aan fysiotherapie, waarvan 0,5% loopt via de basisverzekering en 1% via de aanvullende verzekering. Dit is een laag percentage van de totale zorguitgaven, terwijl het aantal patiënten dat gebruik maakt van fysiotherapie inmiddels boven de 4 miljoen is gestegen. Dit aantal groeit harder dan de uitgaven. Het gemiddeld aantal behandelingen neemt per patiënt af, net als de gemiddelde kosten.

Kleine toename van fysiotherapeuten in Nederland

Fysiotherapeuten vormen een substantiële groep zorgverleners in Nederland. Het aantal praktijken neemt licht toe, in de pas met de toegenomen vraag naar fysiotherapie. Kenmerkend zijn de verbijzonderingen: fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in een aandoening, behandeling of een specifieke groep patiënten.

Verschillende mensen hebben fysiotherapie nodig

34% van de patiënten die een fysiotherapeut bezoekt heeft klachten die te maken hebben met een chronische indicatie of ziekte. Deze groep mensen maakt het langst gebruik van fysiotherapie: gemiddeld 24 weken per jaar.

De toekomst van fysiotherapie

De KNGF visie ‘Vertrouwen in beweging’ geeft richting aan de fysiotherapie en de rol van de fysiotherapeut, zodat de fysiotherapeut ook in de toekomst zorgvragers zo goed mogelijk kan ondersteunen bij het bewegend functioneren. Dit betekent voor 2025:

  • De fysiotherapie speelt een belangrijke rol 1 in de antwoorden op de ontwikkelingen in de zorgvraag.
  • De fysiotherapie werkt actief aan gezondheidsbevordering.
  • Clustering van specialisaties zorgt voor een heldere positionering tegenover zorgvragers, zorgveld, onderwijs en onderzoek.
  • De bijdrage van fysiotherapie aan bewegend functioneren om te kunnen participeren is zichtbaar en toetsbaar.
  • De fysiotherapie is initiërend en verbindend in de optimalisatie van samenwerking.
  • De fysiotherapeut is wendbaar binnen het snel veranderend zorglandschap en ontwikkelt en ontplooit zich continu.

Data en kennis vanuit de Landelijke Database Fysiotherapie

In de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) worden gegevens verzameld vanuit de elektronische patiëntendossiers van fysiotherapeuten. Praktijken leveren hiervoor maandelijks hun data aan. De LDF is er sinds 2013, op initiatief van het KNGF. Vanuit de wetenschap dat data belangrijk is en steeds belangrijker wordt. Inmiddels bevat de database ruim 4,8 miljoen unieke behandelepisodes van 16.700 fysiotherapeuten, aangeleverd door ruim 2.400 fysiotherapiepraktijken. De informatie uit de LDF:

  • Geeft inzicht in behandelresultaten
  • Is een basis voor wetenschappelijk onderzoek
  • Draagt bij aan belangenbehartiging en de positionering

Via het LDF-dashboard kunnen fysiotherapeuten hun aangeleverde data zelf gebruiken om inzichten op te doen over bijvoorbeeld de patiëntenpopulatie, dossiervoering en behandelresultaten, én om te vergelijken met verschillende landelijke en regionale benchmarks.

FysioFacts is een uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en heeft als doel zoveel mogelijk kerngegevens van de branche inzichtelijk te maken voor haar achterban en andere stakeholders.

19 februari 2024
fysiosportief-ervaring-rick-spierklachten-fysiotherapie

De ervaring met fysiotherapie voor zijn spierklachten van Rick bij Henk

Dit is voor het eerst sinds tijden dat ik terug denk aan het moment dat ik te horen kreeg dat ik de spierziekte Limb-girdle spierdystrofie heb. Het is relatief snel een onderdeel geworden van mijn dagelijkse doen en laten. Natuurlijk duurde... Lees verder

13 februari 2024
pieter-bouma-manueel-therapeut-groningen-fysiosportief

Maak kennis met Pieter, ervaren manueel therapeut bij fysiosportief

Fysiotherapie is mensenwerk. Daarom stellen we ons graag aan je voor. Mijn naam is Pieter Bouma, parttime en nog maar kort officieel werkzaam binnen fysiosportief. Naar ik verwacht kan ik met mijn 40 jarige ervaring als fysiotherapeut, manueel therapeut, echografist van spieren en... Lees verder