Position Paper Fysiotherapie, een levend document

KNGF heeft het ZorgInstituut Nederland (ZINL) een position paper aangeboden dat de (meer)waarde van fysiotherapie toont. Minister Schippers heeft ZINL gevraagd om een pakketadvies voor fysiotherapie. Fysiotherapie is aantoonbaar kosteneffectief, levert zorg op maat, is een onmisbare schakel in (multidisciplinaire) eerstelijns zorg en ketenzorg en is belangrijk voor kostenbeheersing door substitutie. Fysiotherapie sluit perfect aan op de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber. De positie van fysiotherapie in de AV belemmert de optimale inzet van fysiotherapie.

Fysiotherapie weer in de basisverzekering
ZINL overweegt te adviseren fysiotherapie met een open omschrijving in de basisverzekering (BV) op te nemen: “Fysiotherapie zoals een fysiotherapeut die pleegt te bieden”. Het KNGF spant zich in om fysiotherapie weer in de BV te brengen en is dan ook blij met deze ontwikkeling. De beoogde randvoorwaarden van ZINL, richtlijnen met start- en stopcriteria per aandoening, vinden we niet passend. Fysiotherapeuten behandelen geen aandoeningen maar symptomen daarvan, beperkingen als gevolg van een aandoening (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF).

Bijvoorbeeld, iedere 55-plusser heeft artrose. De noodzaak tot behandeling is afhankelijk van de symptomen. De prognose en het benodigde aantal behandelingen worden beïnvloed door co- of multimorbiditeit.

Steeds meer mensen krijgen chronische aandoeningen. Mensen willen zelfredzaam blijven en de maatschappij vraagt dat mensen zo lang mogelijk participeren. Fysiotherapie beantwoordt met haar focus op functioneren aan deze behoeften en sluit naadloos aan op de nieuwe definitie van gezondheid: “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven” (Machteld Huber).

Patiënten vragen zorg op maat, afstemming tussen zorgdisciplines èn zorg dichtbij huis. De positie van fysiotherapie in de aanvullende verzekering belemmert multidisciplinaire zorg en ketenzorg, doordat niet iedere patiënt dezelfde verzekeringsaanspraken heeft.

Ook voor substitutie werkt de positie van fysiotherapie in de AV belemmerend. Voor een patiënt kan een nieuwe heup goedkoper zijn dan fysiotherapie waarmee de operatie uitgesteld wordt.

Voor patiënten die meer fysiotherapie nodig te hebben, wordt fysiotherapie onbereikbaar door risicoselectie bij de AV. Naar verwachting gaat fysiotherapie stapsgewijs naar de basisverzekering. De minister heeft advies gevraagd over de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening, over reuma,  artrose heup/knie en HNP met motorische uitval.

Als beroepsgroep nemen we onze verantwoordelijkheid voor kwaliteit, waarvan doelmatigheid een aspect is. Met MKIB actualiseren we het CKR tot een nieuw register Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL).

Het Position Paper Fysiotherapie en bijlage is een levend document dat voortdurend geactualiseerd wordt, laat zien dat we terecht trots kunnen zijn op ons vak.

KNGF

17 juli 2024
fysio-rutger-van-der-veen-fysiosportief-groningen-

Maak kennis met Rutger, voetballer en fysiotherapeut bij fysiosportief

Fysiotherapie is mensenwerk. Daarom stellen we ons graag aan je voor. Mijn naam is Rutger van der Veen en ben sinds kort werkzaam bij fysiosportief. Daarnaast, ben ik ook als fysiotherapeut werkzaam bij de KNVB jeugd. Daar werk ik met enthousiaste/getalenteerde voetballers. Zelf... Lees verder

12 juli 2024
aanhoudende-pijn-chronisch-fysio-groningen-fysiosportief

Lotte en Laurens beantwoorden 5 vragen over fysiotherapie voor aanhoudende pijn

Hallo, wij zijn Lotte en Laurens, psychosomatisch fysiotherapeut en fysiotherapeut bij fysiosportief. Wij zijn geïnteresseerd in de wederzijdse invloed van de mentale en de fysieke gesteldheid van de mens. En wij vinden het belangrijk om verder te kijken dan alleen je bewegingsprobleem.... Lees verder