Sportblessures bij kinderen behandelen? Werk samen!

Als sportende kinderen een blessure oplopen, zijn ze tijdelijk of voor langere tijd beperkt in hun sportbeoefening. Sportblessures bij kinderen kunnen gerelateerd zijn aan de groei, maar ze kunnen ook ontstaan door overbelasting of een acute situatie. De vraag is dan bij welke professional de ouders en het kind zich het beste kunnen melden voor diagnostiek, behandeling en revalidatie.

Want als sporters en kinderen op zichzelf al een speciale behandeling vragen. Welke fysiotherapie hebben sportende kinderen dan wel niet nodig? Onze kinderfysiotherapeut Olga Kolkman en een onze sportfysiotherapeut Leon Meijer vroegen zich dit een tijd geleden al af en werken nu dagelijks samen om kinderen met blessures weer vrijuit te laten sporten. Ze mogen deze ervaring zelfs overbrengen in de cursus Sportrevalidatie bij kinderen van het Nederlands Paramedisch Instituut!

Behandeling sportblessures bij kinderen

Bij blessures en sportletsels met een langere tijdslijn is de samenwerking in de eerstelijnspraktijk van een geregistreerde kinderfysiotherapeut en sportfysiotherapeut duidelijk van meerwaarde. Immers, waar de kinderfysiotherapeut vooral kijkt naar de (motorische) ontwikkeling en groei, richt de sportfysiotherapeut zich vaak meer op de fysieke training tijdens de revalidatie en return to play. Een goede communicatie met het kind en de ouders is essentieel in een (sport)revalidatietraject.

Wat zijn de aard en ernst van de blessure? Welk herstelbeloop is te verwachten? Welk factoren kunnen dit herstel gunstig dan wel ongunstig beïnvloeden? Is sporthervatting op het niveau van voor de blessure mogelijk? Wat zijn de criteria voor return to play? Is er kans op een recidief letsel? Dit zijn belangrijke vragen die gaandeweg het traject beantwoord moeten worden.

In de tweedaagse cursus ‘Sportrevalidatie bij kinderen’ presenteren twee docentenduo’s hoe zij deze samenwerking concreet hebben ingevuld; een van deze duo’s is onze kinderfysiotherapeut Olga Kolkman en een onze sportfysiotherapeut Leon Meijer. Respect voor elkaars deskundigheid, kwaliteiten en specialisme is hierbij van groot belang. Wie is wanneer aan zet? En wie kan het beste het voortouw nemen als hoofdbehandelaar? Wie doet de communicatie met de ouders en het kind?

Benieuwd naar de gecombineerde begeleiding van onze kinderfysiotherapeut Olga en onze sportfysiotherapeut Leon?

Cursus sportrevalidatie bij kinderen van het NPI

In de cursus sportrevalidatie bij kinderen van het NPI wordt een aantal duidelijke stroomschema’s gepresenteerd voor de revalidatie van sportende kinderen op alle niveaus. Na de anamnese en het lichamelijke onderzoek wordt gestart met testen om een goede analyse van de momentane belastbaarheid van het kind te maken.

Daarnaast wordt een sportanalyse gemaakt om het gevraagde eindniveau te bepalen. Duidelijke return to play- criteria zorgen voor duidelijkheid in de communicatie met het kind en de ouders. Daarnaast is in de cursus ook aandacht voor moge- lijke valkuilen of problemen die zich gaandeweg kunnen voordoen tijdens een (lange) revalidatie.

Aan de hand van casuïstiek van diverse sportletsels worden in de praktijk de stappen in de opbouw van een sportrevalidatietraject besproken. In twee praktijksessies wordt de praktische uitvoering van deze opbouw bij een aantal geblesseerde jonge sporters gedemonstreerd en geoefend. Dit geeft een duidelijk beeld van een goede samenwerking tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten in de dagelijkse praktijk.

Met dank aan Hans Bult MSC Sportfysiotherapeut en Coördinator deskundigheidsbevordering NPI

22 september 2023
hardloop-fysio-groningen-fysiosportief-2

Onze hardloop fysiotherapeuten vertellen je of je met dat pijntje nou door kan lopen of niet

Jouw vaste rondje door het stadspark, wekelijks met je loopgroep, af en toe een georganiseerde loop en natuurlijk de 4 mijl. Uit eigen ervaringen weten wij hoe heerlijk het is om vrijuit te kunnen lopen. Maar... Lees verder

22 september 2023
volleybal-donitas-fysiotherapie-fysiosportief-groningen-samenwerking

fysiosportief werkt samen met volleybalvereniging Donitas

Vanaf het seizoen 2023 werkt fysiosportief samen met Volleybalvereniging Donitas. We hopen op een sportief en mooi seizoen! fysiosportief staat klaar voor alle teams van Donitas als het gaat om blessures. Samenwerking Volleybalvereniging Donitas en fysiosportief fysiosportief is als clubfysio het komende seizoen het aanspreekpunt voor... Lees verder