WANNEER WORDT FYSIOTHERAPIE UIT MIJN AANVULLENDE VERZEKERING VERGOED?

Als je bij ons in behandeling bent, dan willen wij je goed informeren. Natuurlijk over de oplossing van je bewegingsprobleem, maar ook over de organisatie van je behandeling. Bijvoorbeeld met deze informatie over wanneer fysiotherapie uit je aanvullende verzekering wordt vergoed.

Vergoeding van fysiotherapie uit je aanvullende verzekering

Bij jouw verzekeraar kun je ervoor kiezen om, los van de verplichte basisverzekering, een extra verzekering. Dit heet een zogenaamde aanvullende verzekering.

Een aanvullende verzekering is een verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld voor brillen of lenzen. Of voor meer fysiotherapie dan het basispakket vergoedt. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Je kiest zelf of je er een afsluit, bij welke zorgverzekeraar en met welk budget.

Verschil tussen vergoeding van fysiotherapie uit je basisverzekering en je aanvullende verzekering 

Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed en krijg je te maken met een verplicht eigen risico. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering die (een deel van) de kosten voor fysiotherapie dekt. Voor een aanvullende verzekering geldt nooit een eigen risico. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen fysiotherapie zelf te betalen en dus geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Soorten aanvullende verzekeringen voor fysiotherapie

De premies voor aanvullende verzekeringen verschillen per verzekeraar en zijn mede afhankelijk van de dekking. Een verzekering die 9 behandelingen fysiotherapie vergoedt, is uiteraard goedkoper dan een verzekering die 36 behandelingen vergoedt. De premies van de verschillende aanvullende verzekeringen kun je vergelijken op verschillende vergelijkingssites.

Bij een naturapolis wordt alles vergoed als je naar een fysiotherapeut gaat die een contract heeft met je zorgverzekeraar. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je (een deel van) de rekening zelf moet betalen.

Bij een restitutiepolis worden de behandelingen volledig vergoed, ongeacht of je fysiotherapeut een contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Bij fysiosportief hebben we contracten met alle zorgverzekeraars.

Sommige gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Dat is een verzekering op maat, de gemeentepolis, die van groot belang kan zijn voor mensen met een beperking en/of chronisch zieken. Voor deze groep is een verzekering betaalbaar omdat de gemeente meebetaalt aan de premie. Informeer bij je gemeente of ga naar www.gezondverzekerd.nl en klik op je gemeente.

Als je geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie (meer) hebt

Heb je geen aanvullende verzekering of heb je meer behandelingen nodig dan door je aanvullende verzekering wordt gedekt? Dan betaal je de kosten voor je behandelingen fysiotherapie zelf volgens de praktijktarieven van de fysiotherapiepraktijk. Lees de praktijktarieven van fysiosportief >

Meer informatie over je behandeling bij fysiosportief

Voor meer informatie over de eerste afspraak, de intake bij een fysiotherapeut kun je ook eens kijken op onze webpagina met informatie over je behandeling bij fysiosportief. Daar vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de organisatie van je behandeling en stel je ons je eigen vraag.