WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN SCREENING EN INTAKE EN ONDERZOEK EN EEN INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING

Als je bij ons in behandeling bent, dan willen wij je goed informeren. Natuurlijk over de oplossing van je bewegingsprobleem, maar ook over de organisatie van je behandeling. Bijvoorbeeld met deze informatie over het verschil tussen een screening en intake en onderzoek en een intake en onderzoek na verwijzing.

Je kunt zonder verwijzing naar een fysiotherapeut

Vroeger was het zo dat je alleen naar de fysiotherapeut kon na een doorverwijzing door een medisch specialist, Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huisarts of orthopedisch chirurg. Tegenwoordig kun je ook meteen een afspraak maken bij een fysiotherapeut zonder eerst een verwijzing te krijgen. Dit heet dan Directe Toegang Fysiotherapie (DTF).

De fysiotherapeut screent of je een behandeling kan starten

Bij een DTF heeft de fysiotherapeut dus geen verwijzing aan de hand waarvan gezien kan worden wat een eventuele diagnose is in jouw geval. Dit is echter niet zo erg, omdat de fysiotherapeut ook capabel is om in zijn gebied een juiste diagnose te stellen. Een ander gevolg van een gebrek aan verwijzing is echter dat het de taak van de fysiotherapeut om uit te sluiten of jouw klacht het gevolg is van een onbekende dieperliggende oorzaak. Dit wordt gedaan door de zogenaamde screening uit te voeren.

De screening bij de fysiotherapeut

Tijdens een screening stelt de fysiotherapeut jou een aantal vragen om uit te sluiten of er sprake is van een oorzaak waarvoor een andere specialist moet worden ingeschakeld. Een voorbeeld kan dit misschien verduidelijken.

Stel, je hebt last van je onderrug en komt hiervoor bij de fysiotherapeut. Als die fysiotherapeut meteen op jouw rug gaat focussen en hiermee aan de slag gaat, wordt er een belangrijke stap overgeslagen. Deze stap heet de screening. In dit geval is het erg belangrijk om uit te vragen of er bijvoorbeeld sprake is geweest van onverklaarbaar gewichtsverlies, nachtelijke pijn, koorts of een ziek gevoel. Zo zijn er nog een heel aantal van deze vragen, die zogenaamde rode vlaggen worden genoemd. Als de patiënt bevestigend antwoordt op deze rode vlaggen is het belangrijk om een overdracht te doen naar de huisarts om hem of haar ook bij het proces te betrekken om zo mogelijke onderliggende oorzaken te onderzoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kanker, reuma, diabetes of een bacterie.

Vandaar het totaalplaatje bij een DTF: screening, intake en onderzoek.

Met een verwijzing naar de fysiotherapeut

Na een verwijzing mag je er als fysiotherapeut van uitgaan dat alle medische aspecten zijn onderzocht en je je volledig kan focussen op de lichamelijke klacht. Daardoor is een uitgebreide screening niet per se nodig. Maar ook dan blijft het erg belangrijk en essentieel om bewust te zijn van mogelijke onderliggende oorzaken en deze zo veel mogelijk uit te sluiten. Dit heet een intake en onderzoek na verwijzing.

Meer informatie over je behandeling bij fysiosportief

Voor meer informatie over de eerste afspraak, de intake bij een fysiotherapeut kun je ook eens kijken op onze webpagina met informatie over je behandeling bij fysiosportief. Daar vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de organisatie van je behandeling en stel je ons je eigen vraag.