WORDEN MIJN BEHANDELINGEN BIJ FYSIOSPORTIEF DOOR MIJN ZORGVERZEKERAAR VERGOED?

Als je bij ons in behandeling bent, dan willen wij je goed informeren. Natuurlijk over de oplossing van je bewegingsprobleem, maar ook over de organisatie van je behandeling. Bijvoorbeeld met deze informatie over of je behandelingen bij fysiosportief door je zorgverzekeraar worden vergoed.

fysiosportief heeft een overeenkomst met alle zorgverzekeraars

Wij vinden het belangrijk dat iedereen vrijuit kan bewegen en onze hulp daarbij kan laten vergoeden door een zorgverzekeraar. Daarom hebben wij een overeenkomst met alle zorgverzekeraars in Nederland afgesloten. Je behandelingen bij fysiosportief kun je dus door alle zorgverzekeraars laten vergoeden.

Vergoeding van fysiotherapie vanuit je basisverzekering of aanvullende verzekering

Er zijn 2 soorten verzekeringen voor fysiotherapie. De verplichte basisverzekering en de vrijwillige aanvullende verzekering.

Uit je verplichte basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Hieronder lees je in welke gevallen. Bij vergoeding van zorg uit de basisverzekering betaal je altijd eerst je eigen risico. Lees meer over vergoeding van fysiotherapie uit je basisverzekering >

Uit je vrijwillige aanvullende verzekering wordt fysiotherapie vergoed vanuit het budget dat je zelf gekozen hebt. Voor een aanvullende verzekering betaal je wel extra premie, maar geen eigen risico. Lees meer over vergoeding van fysiotherapie uit je aanvullende verzekering >

Wanneer je behandelingen bij fysiosportief wel door je zorgverzekeraar worden vergoed

Hieronder lees je in wanneer je behandelingen bij fysiosportief wel vanuit je basisverzekering of aanvullende verzekering door je zorgverzekeraar worden vergoed.

Vergoeding uit je basisverzekering bij kinderen tot 18 jaar
• Tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie sowieso vergoed vanuit je basisverzekering. Voor de vergoeding van extra behandelingen is toestemming nodig van je zorgverzekeraar.
• Tot 18 jaar wordt fysiotherapie voor aandoeningen die op de zogenaamde lijst chronische aandoeningen fysiotherapie staan volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Vraag de lijst aan je zorgverzekeraar of stel ons je vraag >

Vergoeding uit je basisverzekering bij volwassenen vanaf 18 jaar
• Als je een aandoening hebt die op de zogenaamde lijst chronische aandoeningen staat, wordt fysiotherapie vanaf de 20ste behandeling vergoed vanuit je basisverzekering. Vraag de lijst aan je zorgverzekeraar of stel ons je vraag >
• Bij artrose aan knie of heup krijg je eenmalig maximaal 12 behandelingen in 12 maanden vergoed vanuit je basisverzekering
• Bij urineverlies krijg je eenmalig 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed vanuit je basisverzekering
• Bij etalagebenen krijg je maximaal 37 behandelingen per jaar vergoed vanuit je basisverzekering
• Bij COPD krijg je, afhankelijk van de ziektelast en ziektestabiliteit
(longaanvallen), tot maximaal 70 behandelingen per jaar vergoed vanuit je basisverzekering.

Vergoeding uit je aanvullende verzekering bij volwassenen vanaf 18 jaar
Als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten en je hebt het maximaal aantal te vergoeden behandelingen nog niet verbruikt, dan worden je behandelingen vergoed vanuit je aanvullende verzekering.

Wanneer je behandelingen fysiotherapie niet door je zorgverzekeraar worden vergoed

Heb je geen aanvullende verzekering afgesloten, of is het maximaal aantal behandelingen hiervan bereikt?
Dan worden je behandelingen niet door je zorgverzekeraar vergoed. Voor deze behandelingen ontvang je een factuur die je zelf aan ons betaald. Lees onze praktijktarieven >

Meer informatie over je behandeling bij fysiosportief

Voor meer informatie over de eerste afspraak, de intake bij een fysiotherapeut kun je ook eens kijken op onze webpagina met informatie over je behandeling bij fysiosportief. Daar vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de organisatie van je behandeling en stel je ons je eigen vraag.