Zorgverleners steeds vaker zelf naar de fysiotherapeut

Het aantal zorgmedewerkers dat zelf gebruik maakte van fysiotherapie en psychische zorg is in 2017 opnieuw gestegen. Medewerkers lieten zich ook vaker behandelen voor klachten die voortkwamen uit hun werkzaamheden in de zorg. De sinds 2014 ingezette trend van stijgend zorggebruik zet hiermee door, zo blijkt uit de jaarlijkse zorggebruiksanalyse van Stichting IZZ.

Het percentage gebruikers van fysiotherapie in 2017 is gestegen naar ruim 34 procent. Dit is een toename van 8,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ter vergelijking: het fysiotherapiegebruik van werkend Nederland is 23 procent. Daarnaast gebruikte ruim 6 procent van de zorgmedewerkers psychische zorg, een stijging van 13,1 procent in vergelijking met 2016.

Verschillen tussen zorgorganisaties
In de analyse vergelijkt IZZ, belangenbehartiger en ledencollectief voor zorgmedewerkers, ruim 550 zorgorganisaties met elkaar. Volgens de onderzoekers spelen de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende werkdruk een rol in het zorggebruik door medewerkers.

De verschillen tussen zorgorganisaties zijn echter groot: het fysiotherapiegebruik varieert van 12 procent tot 62 procent. In psychische zorg loopt het gebruik uiteen van 1,5 procent tot 21 procent. “Dit betekent dat het zorggebruik ook sterk samenhangt met de organisatie waar iemand werkt”, stelt IZZ. “Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat het organisatieklimaat een bepalende en beïnvloedbare factor is om gezond en veilig werken van zorgmedewerkers te verbeteren. Medewerkers hebben daardoor minder klachten en dat leidt tot minder uitstroom en verzuim.”
“Wat we gelukkig ook zien uit de zorggebruikanalyse is dat er zorgorganisaties zijn waar zorgmedewerkers al 5 jaar op rij weinig zorg gebruiken”, vervolgen de onderzoekers. “Uit IZZ-onderzoek is gebleken dat veel van deze organisaties een gezond organisatieklimaat hebben. Het is interessant om te kijken hoe deze organisaties dit realiseren en gezamenlijk, met werkgevers en werknemers, naar oplossingen te zoeken.”

Geen afrekening
Het zorggebruikpercentage zegt volgens IZZ veel over gezondheid van een organisatie en in de arbeidsomstandigheden waarin zorgmedewerkers werken. “Een hoger zorggebruik kent een duidelijk verband met de uitstroom van medewerkers en een hoger aantal patiëntgebonden vacatures. Naast verzuimcijfers en medewerkerstevredenheid is zorggebruik hiermee een belangrijke gezondheidsindicator voor een organisatie”, aldus de onderzoekers.

Algemeen directeur Roland Kip van IZZ vindt dat organisaties de cijfers over zorggebruik niet moeten zien als een afrekening, maar gebruik moeten maken van deze kennis. “We weten allang dat verzuim en zorggebruik met elkaar te maken hebben. Bijna een open deur”, schrijft Kip in zijn blog op Skipr. “En we weten ook dat medewerkers in de zorg zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben dat ze liever doorgaan dan zich ziek te melden. Dus alleen sturen op verzuim is niet zinnig. Waarom dan niet méér gebruik maken van alle data? Waarom niet méér kijken naar het zorggebruik binnen de eigen organisatie? Waarom niet méér leren van elkaar en van best practices? We weten al dat het verbeteren van het organisatieklimaat een bewezen opstap vormt naar een grotere fysieke en mentale veerkracht van mensen en teams. Gebruik die kennis en ervaring!”

Stichting IZZ heeft ruim 410.000 leden en wordt aangestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de zorg.

Skipr

17 juli 2024
fysio-rutger-van-der-veen-fysiosportief-groningen-

Maak kennis met Rutger, voetballer en fysiotherapeut bij fysiosportief

Fysiotherapie is mensenwerk. Daarom stellen we ons graag aan je voor. Mijn naam is Rutger van der Veen en ben sinds kort werkzaam bij fysiosportief. Daarnaast, ben ik ook als fysiotherapeut werkzaam bij de KNVB jeugd. Daar werk ik met enthousiaste/getalenteerde voetballers. Zelf... Lees verder

12 juli 2024
aanhoudende-pijn-chronisch-fysio-groningen-fysiosportief

Lotte en Laurens beantwoorden 5 vragen over fysiotherapie voor aanhoudende pijn

Hallo, wij zijn Lotte en Laurens, psychosomatisch fysiotherapeut en fysiotherapeut bij fysiosportief. Wij zijn geïnteresseerd in de wederzijdse invloed van de mentale en de fysieke gesteldheid van de mens. En wij vinden het belangrijk om verder te kijken dan alleen je bewegingsprobleem.... Lees verder