Nederlanders geven hun therapeut gemiddeld een 8,8!

Nederlanders zijn over het algemeen extreem tevreden over hun paramedische zorgverlener, zoals hun fysiotherapeut >, huidtherapeut, oefentherapeut en logopedist. Gemiddeld geven zij hun therapeut het rapportcijfer 8,8. De patiënten zijn het meest tevreden over hun huidtherapeut. Gemiddeld krijgt deze groep een 9,1. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 140.000 respondenten, waarmee een respons van 40-45 procent is behaald. In dit onderzoek zijn de gegevens van zo’n 60 procent van alle praktijken van deze paramedische disciplines in Nederland meegenomen.

Benieuwd hoe onze klanten onze behandeling ervaren? Lees het hier >

Qualizorg richt zich met het onderzoek op de algemene ervaring over de paramedische zorgverleners; zorgverlening die als doel heeft de gezondheid van de patiënt zo goed mogelijk op peil te houden. Uit het onderzoek blijkt dat het participatievermogen van de therapeut en de therapietrouw belangrijke factoren zijn voor de patiënttevredenheid. “Hierbij gaat het erom dat de zorgverlener samenwerkt met de patiënt om de behandeldoelstellingen te bereiken en het advies om nieuwe klachten te voorkomen door bijvoorbeeld thuisoefeningen mee te geven”, zegt Rutger van Zuidam, directeur van Qualizorg.

Daarnaast zijn de therapeuten beoordeeld op hun informatievoorziening, bejegening en hun vermogen om de verwachtingen van de patiënt over de behandeling te managen. “Er is duidelijk naar voren gekomen dat de ervaren communicatie naar de patiënt de belangrijkste factor van tevredenheid is, en dat de patiënt betrokken wil worden bij het behandelplan”, zegt Van Zuidam.

Fysiotherapie
Als het gaat om fysiotherapie > hebben de respondenten aangegeven dat het doel, de voortgang en de resultaten van de behandeling het zwaarst meewegen in hun uiteindelijke oordeel. Daarmee is er een duidelijke focus op het belang van de dialoog in de behandelkamer. Verder is de laagopgeleide Nederlander over het algemeen tevredener met het behandelplan dan de hoogopgeleide Nederlander.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mannen gemiddeld genomen iets kritischer zijn op hun fysiotherapeut dan vrouwen en dat naarmate de vrouw ouder wordt ze tevredener is met haar therapeut. Gemiddeld geeft de vrouw in de leeftijdscategorie 16 tot en met 20 jaar haar fysiotherapeut een 8,4. Vrouwen ouder dan 80 jaar geven hun fysiotherapeut ruim een 8,9. Vrouwen zijn ten opzichte van mannen wel kritischer als het gaat om privacy en de hygiëne in de praktijken. “De vrouwelijke patiënt is eerder geneigd om een therapeut aan te bevelen aan een vriend of vriendin dan de mannelijke patiënt, maar dan moeten ze wel voldoende privacy tijdens de behandeling hebben en de hygiëne in de praktijk moet op peil zijn”, zegt Van Zuidam. “De hoge cijfers die de respondenten aan hun therapeut geven, tonen aan dat de meeste praktijken deze zaken goed op orde hebben.”

Lees hier de analysebestanden voor fysiotherapie >

Oefentherapeut, logopedist en huidtherapeut
Naast de fysiotherapeuten is er in het onderzoek ook gekeken naar hoe tevreden de Nederlanders zijn met hun oefentherapeut, logopedist en huidtherapeut. Opvallend is dat de respondenten in Noord-Holland hun oefentherapeut de hoogste algemene beoordeling geven. Verder wijst het onderzoek uit dat leeftijd geen rol speelt in de algemene beoordeling. Wel blijkt dat chronische patiënten eerder hun oefentherapeut aanbevelen dan niet-chronische patiënten.

Als het gaat om de logopedist zijn de mensen in Noord-Brabant juist het meest tevreden met hun logopedist. Gemiddeld geven zij de logopedist het cijfer 9. Groningers daarentegen zijn juist het minst tevreden en waarderen hun logopedist ruim een halve punt lager. Daarbij is het voor een logopedist erg belangrijk om hun patiënt goed te informeren. Informatievoorziening is namelijk in de ogen van een logopediepatiënt het belangrijkste thema waarop men hun algemene oordeel vormt.

Wanneer we kijken naar de huidtherapeuten in Nederland zien we geen verschillen. In heel het land geven de respondenten hun huidtherapeut een hoog cijfer waardoor het gemiddelde uitkomt op een 9,1.

Communicatie tussen zorgverlener en patiënt cruciaal
Opvallend is dat voor alle disciplines voornamelijk de communicatie tussen zorgverlener en patiënt van cruciaal belang is voor de algehele tevredenheid. “Het lukt de huidtherapeuten goed om, net als logopedisten en fysiotherapeuten, de verwachtingen van de patiënt duidelijk te krijgen en hierop in te spelen”, zegt Van Zuidam. “We zien dat mensen steeds kritischer worden en precies willen begrijpen waarom ze een bepaalde behandeling krijgen. Het is daarom belangrijk dat de zorgverlener communicatief sterk is. Dit is een eigenschap die de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden.”

Over Qualizorg
Qualizorg is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. De data-organisatie gelooft in transparantie en omarmt het Triple Aim-concept: een gezondere populatie, met minder kosten en een hogere kwaliteit van zorg. Qualizorg is marktleider in Nederland, bedient 8.500 zorgorganisaties, beheert databases (TTP), biedt geavanceerde maatwerkprojecten en is de partij achter de toonaangevende dataverzameling en analysetool Qualiview. Qualizorg is ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd en voldoet hiermee aan de strenge internationale eisen voor informatiebeveiliging en privacyborging.

Qualizorg

24 april 2024
fysiosportief-haren-rijksstraatweg-148-harens-lyceum

De leerlingen van het Harens Lyceum bezochten fysiosportief Haren Rijksstraatweg 148

Wat een energieke ochtend bij fysiosportief! Het Harens Lyceum bracht vandaag een bezoekje aan ons voor een kijkje achter de schermen van het fysiotherapeutische werk. We deelden onze dagelijkse avonturen als fysiotherapeut en trapten de ochtend af met een warming-up, daarna gingen... Lees verder

23 april 2024
manueel-therapeut-groningen-fysiosportief-2

Pieter van fysiosportief helpt je met manuele therapie

Manuele therapie is gespecialiseerde fysiotherapie voor onderzoek en behandeling van de bewegingen van je gewrichten. Onze manueel therapeut Pieter is een van de manueel therapeuten van fysiosportief en helpt je met manuele therapie. Manuele therapie... Lees verder